VEREJNÉ PREROKOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY DLHÉ DIELY 6 📋👷‍♂️👩‍💼 Ako regulovať výstavbu v území medzi ulicou H. Meličkovej a Devín…

VEREJNÉ PREROKOVANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY DLHÉ DIELY 6 📋👷‍♂️👩‍💼
Ako regulovať výstavbu v území medzi ulicou H. Meličkovej a Devínskou cestou? Ktoré stavby sú prípustné a ktoré nie? Obyvatelia Karlovej Vsi, vlastníci pozemkov aj laická verejnosť budú mať v pondelok 29. mája o 17.00 h v Karloveskom centre kultúry možnosť vyjadriť svoj názor či požiadavku, alebo aj položiť otázky. Pracovníci miestneho úradu následne postrehy obyvateľov zapracujú a predložia na schválenie miestnemu zastupiteľstvu. Územný plán zóny má stanoviť presné pravidlá toho, čo je v danom území prípustné a čo nie. 👍
Kompletná dokumentácia Návrhu riešenia Územného plánu zóny Dlhé diely 6 je zverejnená na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na týchto linkoch:
📌 Návrh riešenia Územného plánu zóny (ÚPZ) Dlhé diely 6 👉https://www.karlovaves.sk/zverejnovanie/strategicke-dokumenty/uzemne-plany/
📌 Kompletná dokumentácia Návrhu riešenia ÚPZ Dlhé diely 6 👉https://www.karlovaves.sk/navrh-riesenia-uzemny-plan-zony-dlhe-diely-6-mc-bratislava-karlova-ves/
📌 Text verejnej vyhlášky ohlasujúcej prerokovávanie ÚPZ Dlhé diely 6 👉https://www.karlovaves.sk/oznamenie-o-zahajeni-prerokovania-a-ziadost-o-vyjadrenie-uzemny-plan-zony-dlhe-diely-6-mc-bratislava-karlova-ves-navrh-riesenia/
Pripomienky a námietky je možné podávať v písomnej forme v podateľni miestneho úradu alebo poštou najneskôr do 16. júna.
Foto: ilustračné (Z dronu)

Autor správy, foto a správu publikoval Karlova Ves on Facebook Zdroj Read More V prípade, že ste našli chybu v článku alebo informáciu prosím informujte nás cez kontaktný formulár Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *