This content isn’t available right now

V pondelok sa uskutočnilo rozporové konanie s Ministerstvom pôdohospodárstva a Agro-ekofórom na ktorom sa preberali naše pripomienky k nariadeniam 435/2022 a 436/2022 Z.z. v ktorých sme žiadali zjednodušenie pravidiel, aby sa farmám viac oplatilo obnoviť pasienky, ktoré sú kľúčové pre návrat ohrozených druhov do krajiny.

Dobrá správa je, že v prípade našich pripomienok týkajúcich sa pastvy nám ministerstvo vyhovelo. Vo výsledku teda nebude uvedený chybný odkaz pri obhospodarovaní novozaložených pasienkov, ktorý podnikom nariaďoval obhospodarovať ich ako úhor. Legislatíva by bez opravy bránila založiť pasienky v takej kvalite, aby sa od roku 2025 na nich mohlo pásť.

Čo je však pre podniky ešte dôležitejšie, ministerstvo prisľúbilo, že na pasienkoch založených zatrávnením na ornej pôde nebude plynúť lehota 5 rokov po ktorých sa porast klasifikuje na trvalý trávny porast. Tohto sa podniky obávali najviac a mnohé podniky by bez tohto pasienky neudržali. Ďakujeme ministerstvu za vypočutie našich pripomienok.

Práce nás čaká však ešte celkom dosť, kým sa podarí vrátiť hospodárske zvieratá do krajiny tam, kde pastva zanikla. Napríklad pre tie podniky, ktoré začnú pásť teraz, no v minulosti pastvu zrušili by bola veľmi nápomocná podpora pre infraštruktúru potrebnú na pastvu (oplôtky, prístrešky, studne a pod.). Ide síce o jednorazový výdavok, ale nie malý (desaťtisíce EUR na pasienok). Preto budeme ministerstvo pôdohospodárstva a aj ministerstvo životného prostredia žiadať, aby sme sa pozreli na to, či v rámci existujúcich možných podpôr nevidíme priestor na podporu fariem, ktoré plánujú obnovu pastvy. Pomôže to dudkom, krakliam, mnohým ďalším vtáčím druhom, hmyzu, diverzite biotopov a koloritu krajiny.

When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been deleted. Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *