Kostrový nález v neprebádanej priepasti 👉 Na fotografii môžete vidieť kostrový nález z Malej Gaziny. Na zábere je zmes ľudských…

Kostrový nález v neprebádanej priepasti

👉 Na fotografii môžete vidieť kostrový nález z Malej Gaziny. Na zábere je zmes ľudských a zvieracích kostí. Náboje pochádzajú z 2. svetovej vojny a boli takisto nájdené v tejto priepasti, no už na inom mieste.

✅ MALÁ GAZINA je vývojovo relatívne stará korózna priepasť – jeden z nových objavov v Slovenskom krase. Hoci je otvorená na povrch odnepamäti, do júna tohto roku o nej nebolo nijakej zmienky. Ani písomnej, ani ústnej, ani grafickej. Akoby neexistovala. Viac o priebehu je objavovania si prečítate od kolegov zo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Foto: G. Lešinský

KOSTROVÝ NÁLEZ z Malej Gaziny

✅ MALÁ GAZINA je vývojovo relatívne stará korózna priepasť – jeden z nových objavov v Slovenskom krase. Hoci je otvorená na povrch odnepamäti, do júna tohto roku o nej nebolo nijakej zmienky. Ani písomnej, ani ústnej, ani grafickej. Akoby neexistovala.
✅ Rovnako nedisponujeme nijakým záznamom o tom, že by ktosi v jej širšom okolí vykonával aspoň základný jaskyniarsky prieskum. Tunajšia časť planiny prosto predstavuje zabudnuté, biele miesto na území Slovenského krasu.

Už na prvej prieskumnej akcii vydala priepasť o sebe dve zaujímavé svedectvá:

1️⃣ Pri teplotách prekračujúcich 35°C uvoľňovala rádovo chladnejší vzduch, odhadom 10°C. Na plošinách tunajších krasových planín pri počte vyše 1 300 jaskýň je takáto termodynamická aktivita vskutku výnimočná vec. V tomto prípade to konkrétne signalizuje, že ide o tzv. spodný vchod, a že kdesi v okolí jestvuje aj tzv. horný vchod, a to do spoločnej, v súčasnosti neznámej jaskynnej sústavy.
2️⃣ Pod veľkou kamennou platňou na dne priepasti, ktorú sme rozvoľňovali štyria niekoľko hodín, ležal POZORUHODNÝ OSTEOLOGICKÝ (kostrový) NÁLEZ: úlomky ľudskej lebky, čeľuste so zubami, dlhé kosti a pod., a takisto fragmenty keramiky. Ani to nie je bežná vec.

✅ Naše múzeum dlhodobo spolupracuje s archeológmi z Archeologického ústavu SAV na pracovisku v Košiciach i z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Na Malú Gazinu sa prišli pozrieť ‚pamiatkari‘, ktorí stanovili na základe zistení vek nálezu na neskorý stredovek. Kostrový nález poputuje do Slovenského národného múzea v Bratislave, kde naň čaká antropologička, ktorá ho preskúma a vyhodnotí.
✅ Pravdepodobne už nikdy nezistíme, čo a za akých okolností sa tu udialo. Každý takýto nález však dotvára mozaiku vzťahu človek – planina. Stavia už známe poznatky do inej polohy, iných súvislostí. V tomto konkrétnom prípade bolo neďaleko zistené stredoveké osídlenie.

A tu sa cesta Malej Gaziny končí. Viac zo seba priepasť nateraz nevydala. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.

NA FOTOGRAFII môžete vidieť kostrový nález z Malej Gaziny. Na zábere je zmes ľudských a zvieracích kostí. Náboje pochádzajú z 2. svetovej vojny a boli takisto nájdené v tejto priepasti, no už na inom mieste.

Text a foto: G. Lešinský Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *