ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY MALI AJ V ROKU 2021 PLNO PRÁCE Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie Krízové Riadenie MV SR evid…

ZÁCHRANNÉ ZLOŽKY MALI AJ V ROKU 2021 PLNO PRÁCE

Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie Krízové Riadenie MV SR eviduje za rok 2021 celkovo 400 mimoriadnych udalostí. Okrem povodní, úniku nebezpečných látok, požiarov či zosuvov pôdy sa záchranné zložky zaoberali širokou škálou relatívne zriedkavo sa vyskytujúcich udalostí ako napríklad výbuch plynu, nález munície či hromadný úhyn zvierat.

➡ V porovnaní s rokom 2020 evidujeme o 137 MU menej.
➡ Dve tretiny mimoriadnych udalostí spôsobili povodne, išlo až o 262 prípadov.

➡ Časť mimoriadnych udalostí si vyžiadala aj vyhlásenie mimoriadnej situácie. Tých bolo v roku 2021 vyhlásených 63. Pre porovnanie: v roku 2020 bolo vyhlásených 90 a v roku 2019 až 139 mimoriadnych situácií.
➡ Najviac mimoriadnych situácií bolo vyhlásených v súvislosti s povodňovou aktivitou (23), zosuvom pôdy (16) alebo požiarmi (8).

➡ Na Slovensku bolo v roku 2021 vyhlásených aj 275 II. stupňov povodňovej aktivity a 181 III. stupňov povodňovej aktivity.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.