Vyznáte sa v číslach a viete sa na veci pozrieť ako na jeden celok? 📊 Potom možno hľadá naše finančné oddelenie práve vás! 🎓 K…

Vyznáte sa v číslach a viete sa na veci pozrieť ako na jeden celok? 📊 Potom možno hľadá naše finančné oddelenie práve vás!

🎓 Kvalifikačné predpoklady – požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. alebo II. stupňa ekonomického zamerania výhodou

🔎 Kritériá výberu:
prax a znalosť v oblasti rozpočtovej politiky nevyhnutná
prax vo verejnej správe/samospráve vítaná
komunikačné schopnosti, samostatnosť, flexibilnosť, operatívnosť
pozícia nie je vhodná pre absolventa
bezúhonnosť

💪 Hlavná pracovná činnosť pozostáva najmä:

Podieľa sa na príprave pri zostavovaní rozpočtu mestskej časti a jeho predložení na prerokovanie v rámci schvaľovacích orgánov mestskej časti v zákonom predpísanej štruktúre.

Podieľa sa na príprave rozpočtových zmien, rozpočtových opatrení a ich predkladaní na schválenie, vrátane programovej štruktúry rozpočtu.

Vykonáva spracovanie rozpočtu v technickej forme v programovom vybavení informačného systému mestskej časti, vedie operatívnu evidenciu zmien rozpočtu.

Vedie operatívnu evidenciu zmien rozpočtu, sumarizáciu rozpočtov organizácii mestskej časti prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre
samosprávy (RIS.SAM).

Podieľa sa na vyhodnocovaní plnenia rozpočtu, vypracováva správy o plnení rozpočtu.

Vykonáva priebežnú kontrolu plnenia rozpočtu.

Spravuje decentralizačné dotácie zo štátneho rozpočtu a štátnych mimorozpočtových fondov.

Podieľa sa na spracovaní rozboru hospodárenia mestskej časti za príslušný rok, pripravuje podklady k spracovaniu záverečného účtu mestskej časti.

Koordinuje, usmerňuje organizácie mestskej časti pri tvorbe rozpočtu, pri úpravách rozpočtu a financovaní.

Aktívne spolupracuje s ostatnými organizačnými zložkami úradu pri plnení úloh vyplývajúcich z určenej pracovnej náplne.

👩‍💻 Počítačové znalosti:
pokročilá úroveň práce s produktami Microsoft Office

📩 Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť
profesijný štruktúrovaný životopis
písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

🤝 Druh pracovného pomeru: na dobu určitú

👉 Ponúkaný plat: 1.600,- € brutto

👉 Termín nástupu: dohodou

💛 Zamestnanecké benefity:

37,5-hodinový týždenný pracovný čas
pevná a flexibilná pracovná doba
5 dní dovolenky navyše
raz za pol roka pracovné voľno v zmysle kolektívnej zmluvy
stravovacia karta, alebo finančný príspevok na stravovanie

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 21.04.2023 na adresu:

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, finančné oddelenie, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava alebo na
e-mail: marcela.krajcikova@staremesto.sk

Autor správy, foto a správu publikoval Staré Mesto – srdce Bratislavy on Facebook Zdroj Read More V prípade, že ste našli chybu v článku alebo informáciu prosím informujte nás cez kontaktný formulár Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *