Vláda udelila súhlas na dofinancovanie cyklomosta Dobrohošť-Dunakiliti 🚴‍♀️ 🟡 Nárast cien v stavebníctve ohrozuje implementáciu…

Vláda udelila súhlas na dofinancovanie cyklomosta Dobrohošť-Dunakiliti 🚴‍♀️

🟡 Nárast cien v stavebníctve ohrozuje implementáciu medzinárodného projektu výstavby mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti“ (ďalej len „Projekt“). Vláda preto dnes odsúhlasila navýšenie hodnoty projektu o 2 300 000 EUR.
Po tom, čo maďarská strana už vyjadrila záujem o pokračovanie v implementácii projektu, na rade je Slovensko, aby informovalo svojho partnera o ochote pokračovať v realizácii cyklomosta.

💶 Hodnota projektu, financovaného z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, bola stanovená na úrovni 10 429 093,22 EUR pričom rozdelenie financovania medzi SR a Maďarskom je 50:50. Vzhľadom na mimoriadny nárast cien stavebných materiálov, vyvolaný najmä pandémiou COVID-19 a vo veľkej miere vojnovým konfliktom na Ukrajine, je zrejmé, že finančné krytie projektu nebude postačovať na jeho realizáciu. Po zohľadnení aktuálneho stavu cien v stavebníctve možno očakávať nárast v rozmedzí 25 % – 45 % z hodnoty Projektu.

ℹ Implementáciu Projektu zabezpečuje VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, rezortná organizácia MŽP SR. Štátny podnik aktuálne realizuje verejné obstarávania na výber zhotoviteľa spoločného mosta a súvisiacich objektov ako aj verejné obstarávanie na výber stavebného dozoru pre výstavbu spoločného mosta. Už aj samotní uchádzači avizovali, že realizácia projektu nie je udržateľná v rámci predpokladanej hodnoty zákazky, stanovenej v roku 2018.

✅ Mostné spojenie medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti bude slúžiť pre chodcov, cyklistov, záchranárske zložky a pre vozidlá údržby. Prepojením „Malého žitného ostrova“ na slovenskej a Szigetközu na maďarskej strane sa zvýšia turistické možnosti dotknutého územia. Ako súčasť riečnej cyklotrasy EuroVelo 6 cyklomost napojí tento kút Slovenska na najdôležitejšiu cyklomagistrálu naprieč Európou.

#mžpsr #cyklo #mobilita #Slovensko #príroda #Dunaj

Autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.