V OCHRANE PRÍRODY SA PRÁVE PÍŠE HISTÓRIA: NOVÁ EURÓPSKA LEGISLATÍVA NASTAVÍ JASNÉ CIELE NA OBNOVU PRÍRODY ZÁVÄZNÉ PRE VŠETKY KRA…

V OCHRANE PRÍRODY SA PRÁVE PÍŠE HISTÓRIA: NOVÁ EURÓPSKA LEGISLATÍVA NASTAVÍ JASNÉ CIELE NA OBNOVU PRÍRODY ZÁVÄZNÉ PRE VŠETKY KRAJINY EÚ

Včera zverejnila Európska komisia návrh novej legislatívy na obnovu prírody (The Nature Restoration Law), ktorý má priniesť degradovaným ekosystémom v EÚ šancu na obnovu.
Návrh Komisie je významným míľnikom: žiadna iná legislatíva na svete doposiaľ nenastavila právne záväzné ciele v obnovovaní prírody na takejto úrovni. V Európe ide o prvý tak dôležitý právny predpis na ochranu biodiverzity od roku 1992, kedy bola prijatá Smernica o biotopoch.

Návrh právnych predpisov je viac ako aktuálny aj pre Slovensko. V dôsledku necitlivých zásahov do prírody na Slovensku vyhynuli druhy ako rybár malý, hvizdák veľký, či brehár čiernochvostý (na foto) a dodnes k žiadnej obnovej zničených biotopov nedošlo.

Vyzývame preto na prijatie tohto návrhu a jeho implementáciu, pretože predstavuje skutočný pokus zvrátiť vlnu straty biodiverzity a zmeny klímy.

Viac info v našej tlačovej správe: http://vtaky.sk/press/show/283

foto: SOS/BirdLife Slovensko

Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.