SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik zabezpečí čistenie koryta Račianskeho potoka na území k.ú. Rača a k.ú. Vajnory. …

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik zabezpečí čistenie koryta Račianskeho potoka na území k.ú. Rača a k.ú. Vajnory. Práce sa začali v pondelok 17.01.2022 na ulici Pri Šajbách a budú postupovať dole po prúde až k zaústeniu do Šúrskeho kanála ( t.j. 3,8 km).

🏞 Tento úsek Račianskeho potoka musí Slovenský vodohospodársky podnik prečistiť od naplavenín, dnových sedimentov a rastlinstva, ktoré značne zmenšuje prietočný profil tohto koryta a pri intenzívnych dažďoch by mohlo nastať aj jeho vybreženie, nakoľko Račiansky potok odvádza vodu z takmer celého územia Rače a časti Vajnor.

✅ Vyčistením koryta sa zlepšia odtokové pomery a zväčší sa jeho kapacita čo výrazne pomôže pri prívalových dažďoch.

https://www.raca.sk/cistenia-koryta-racianskeho-potoka/

Autor správy, foto a správu publikoval MČ RAČA on Facebook Zdroj Read More V prípade, že ste našli chybu v článku alebo informáciu prosím informujte nás cez kontaktný formulár Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.