ROK 2021 VO VRAKUNI Z POHĽADU MARTIKY Počas minulého roku sa v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa narodilo 182 detí, s rovnakým…

ROK 2021 VO VRAKUNI Z POHĽADU MARTIKY

Počas minulého roku sa v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa narodilo 182 detí, s rovnakým pomerom 91 chlapcov a 91 dievčat. Najčastejším chlapčenským menom bolo meno Samuel, Tomáš a Lukáš a dievčenským menom bolo meno Nina, Ema a Laura. Medzi nezvyčajné mená tento rok patrili napríklad Kerem, Nathan, či Feriha a Alia.

Aj napriek schváleným pandemickým opatreniam, ktoré obmedzovali počet hostí pri sobášnom obrade, bolo v mestskej časti 65 sobášov. 57 z nich bolo v sobášnej sieni a 1 sobáš bol vo Vrakunskom lesoparku. Cirkevných sobášov bolo 7.

Smutným faktom oproti minulým rokom bol vysoký počet úmrtí v počte 212.

Na trvalý pobyt sa do mestskej časti prihlásilo 546 nových občanov.

Autor správy, foto a správu publikoval MČ Vrakuňa – oficiálna stránka on Facebook Zdroj Read More V prípade, že ste našli chybu v článku alebo informáciu prosím informujte nás cez kontaktný formulár Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.