Photos from SOS/BirdLife Slovensko’s post

DNES VEČER DOBRÉ SPRÁVY. PO DVOJROČNOM MARATÓNE ROKOVANÍ O TOM AKO BUDÚ VYZERAŤ NOVÉ PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA NA POLIACH SME TAKMER VO FINÁLE. EURÓPSKA KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÝ STRATEGICKÝ PLÁN SPP: https://twitter.com/jwojc/status/1595732128557326336

To znamená, že poľnohospodárska politika na Slovensku bude od roku 2023 podporovať rozdeľovanie veľkých lánov na menšie. Mimo chránených území bude limitom pre podniky, ktoré sa zapoja do ekoschém 50 ha, v chránených územiach 20 ha, alebo podniky v CHU obnovia pastvu a vtedy sú limity na lány miernejšie. SPP prináša lepšiu podporu aj pre hospodárenie v územiach s výskytom dropa, sysľa, vo vzácnych biotopoch a pre zatrávnenie podmáčaných pôd, ktoré sa dnes často nelogicky využívajú ako orná pôda.

Pozitívnych správ je viacero, preto sa zo schválenia úprimne tešíme. Význam tejto správy zaniká v pretlaku iných zásadných udalostí, ktoré sa dnes dejú. Avšak schválenie strategického plánu je prvým zásadným krokom k reálnemu ozeleneniu krajiny, pomoci ubúdajúcim druhom, zadržiavaniu vody a riešeniu iných problémov. Takisto sa začínajú naprávať chyby kolektivizácie pred r. 1989, ktorá bola prvopočiatkom dnešného stavu, kedy sú priemerné rozlohy lánov polí najväčšie v EU.

Samozrejme, nechceme tvrdiť, že navrhnuté opatrenia sú dokonalé. V mnohom museli ambície pravidiel SPP na Slovensku ísť mierne nižšie, aby opatrenia vôbec boli farmármi realizovateľné. Tak napríklad náš cieľ, aby všade na Slovensku bol limit veľkosti parciel 20 ha, sa zmenil na 20 ha v CHU a 50 ha mimo CHU. Požadovaný podiel neproduktívnych prvkov je nižší ako v ekoschémach v niektorých iných krajinách.

No každopádne oproti doterajšiemu stavu je na slovenské pomery nová poľnohospodárska politika veľkou pozitívnou zmenou. Za to treba poďakovať všetkým, ktorí k tomu prispeli. A to od Ministerstva pôdohospodárstva, cez MZP, cez mnohých ľudí, ktorí pomáhali s pripomienkami a podporovali petíciu Za živú krajinu organizovanú nami, BROZ, RPS a My Sme Les. Takisto pomohli poľovníci, neštátni vlastníci lesa, včelári a ďalší, ktorí sa pridali k Memorandu za zdravú krajinu. A nemenej dôležitá bola pomoc farmárov, ktorí na mnohých rokovaniach hľadali spôsoby ako nové pravidlá nastaviť tak, aby boli realizovateľné a pritom mali aj logiku pri ďalšom hospodárení. Všetkým patrí veľká vďaka za to, že je tu šanca, že sa naozaj ozelenenie agrárnej krajiny začne realizovať.

To, že táto šanca na ozelenenie agrárnej krajiny, nie je čisto teoretická, ukazujú mnohé aktuálne letecké snímky na Slovensku na ktorých sa už črtajú biopásy vo väčších lánoch. Je to sľubná správa nielen pre pŕhľaviara čiernohlavého na foto, ale aj pre jarabice a iné druhy. Všetkým farmárom, ktorí sa odhodlali vstúpiť do ekoschém už v prvom roku patrí naše veľké uznanie, my zároveň sľubujeme, že aplikáciu SPP budeme v prvom roku pozorne sledovať a to obzvlášť s ohľadom na to, aby farmári, ktorí vstúpili do ekoschém nemali príliš náročnú byrokraciu, tak ako to bolo obvyklé predošlé roky (a aby byrokracia budúce roky nebola pre podniky demotivujúca).

Už čakáme len na to, aby nové pravidlá schválila aj vláda. Potom nastane fáza, kedy budeme môcť začať konečne sledovať, akým prínosom nová SPP bude.

Autor správy a foto SOS/BirdLife Slovensko on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *