Photos from populair’s post

🟩 Pred časom sa žiaci slovenských škôl zapojili do merania Oxidu dusičitého (NO2) z dopravy v okolí škol, ktoré zorganizoval populair. Jedno meracie zariadenie bolo v blízkosti cesty s autami, druhé zariadenie bolo v odľahlejšej lokalite v areály školy.

❗️ Výsledky merané škodlivých emisií dusíka nájdete tu: https://dnesdycham.populair.sk/mapa-vysledkov-merani

ℹ️ Merania a výsledky žiaci pretavili aj do prepracovaných plagátov a súťažili o ten najlepší. 💪

🧐Ako dopadla súťaž Plagát s posolstvom „Vieme, čo dýchame? Znečistenie ovzdušia vplyvom dopravy v okolí našej školy“? Plagáty vznikli z lokálnych meraní

👉V rámci hlasovania verejnosti sa na prvých troch miestach umiestnili tieto školy:
🥇 Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava
🥈 Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky
🥉 Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Galanta
🏆Na základe hlasovania odbornej poroty sa víťazom stáva aj Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou.🎉
👏Výhercom zo srdca gratulujeme a ďakujeme všetkým školám, ktoré sa zapojili do tejto súťaže! 💙

👉Viac o súťaži sa dočítate aj v článku:
https://dnesdycham.populair.sk/…/spoznajte-vitazov…

👉Víťazné práce a ostatné plagáty si viete pozrieť v galérii:
https://dnesdycham.populair.sk/vytvarna-sutaz-2023-hlasuj
#zamodruoblohu #LIFEprojects #LIFEprogramme #AirQuality

Autor správy a foto Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *