Photos from Polícia SR – Košický kraj’s post

25. NOVEMBER – DEŇ ELIMINÁCIE NÁSILIA NA ŽENÁCH
NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH

Problematika násilia páchaného na ženách je aktuálna počas celého roka, obzvlášť však 25. novembra. Násilie na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok fyzickú, sexuálnu alebo psychickú ujmu alebo zranenie žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, zastrašovania alebo svojvoľného obmedzovania slobody, a to vo verejnom či súkromnom živote.

Najčastejšími formami domáceho násilia a ich prejavmi sú:

• Fyzické násilie
• Psychické násilie
• Sexuálne násilie
• Ekonomické násilie

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach od 1. januára tohto roku do konca mesiaca október 2022 v súvislosti s domácim násilím doposiaľ eviduje 22 prípadov trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby, 6 prípadov trestného činu vydierania, 108 prípadov trestného činu nebezpečného vyhrážania, 40 prípadov trestného činu ublíženia na zdraví, 8 prípadov trestného činu znásilnenia a 5 prípadov trestného činu sexuálneho násilia, v ktorých boli obeťami ženy.

Policajný zbor chráni všetkých, preto by poškodení nemali váhať a s dôverou sa môžu kedykoľvek obrátiť na políciu. Násilie nemusí oznámiť len obeť, ale ktokoľvek, komu na iných záleží.

Autor správy, foto a správu publikoval Polícia SR – Košický kraj on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *