Photos from Danubiana Meulensteen Art Museum’s post

Blahoželáme Viktorovi Frešovi k víťazstvu súťaže o vizuálne umelecké dielo na nábreží Dunaja vo štvrti EUROVEA CITY! 🥳
Dielo „Octahedral je geometrická sústava atómov voľne levitujúcich okolo centrálneho atómu. Je to molekulárny vzorec, ktorý implementáciou do fyzického tela prináša perspektívu fyzického prenosu ľudského tela do chemického vzorca.“

Congratulations to Viktor Frešo for winning the competition of visual artwork on the Danube in the EUROVEA CITY district!🥳
The work „Octahedral is a geometric system of atoms freely levitating around a central atom. It is a molecular formula that, by implementing it into the physical body, brings the perspective of the physical transfer of the human body into a chemical formula.“

Autor správy, foto a správu publikoval Danubiana Meulensteen Art Museum on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.