Photos from Danubiana Meulensteen Art Museum’s post

V dnešný deň by AD SNIJDERS (1929 – 2010) oslávil svoje 93-tie narodeniny. Tvorba a prínos tohto autora sa niesla slobodnou a spontánnou prácou s farbou. V raných dielach nekonvenčne využíval improvizačné možnosti ľahkej práce so štetcom v štruktúrach drippingu, farebných škvŕn, lazúr i dramatických stretov línií. Rozvinul variant genetickej figurácie, ktorý časom získal nezameniteľnú výtvarnú podobu. Figuratívno má v nej svoje miesto v neustálej premenlivosti a schopnosti nových výrazových posolstiev. Jeho prierez výtvarného počinu môžete vidieť na aktuálnej výstave „Retrospektíva“ v Danubiane.

Today, AD SNIJDERS (1929 – 2010) would celebrate his 93rd Birthday. The work and contribution of this author was connected with uninhibited spontaneous manner. His early works exploited the improvisation potential of light brushwork in paint drippings, splashes, scumbling and dramatic clashes of lines. He evolved a new variant of genetic figuration, which gradually acquired a distinctive form. The figurative permanently transforms, creating new expressive messages. Snijders’ spontaneous style of painting employs creative improvisation.. You can see his cross-section of life work at the current exhibition „Retrospective“ in Danubiana.

Autor správy, foto a správu publikoval Danubiana Meulensteen Art Museum on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.