Photos from Danubiana Meulensteen Art Museum’s post

„Výstava v Danubiane potvrdzuje, že ťažisko Igorovej tvorby sa presunulo na maľbu. Hoci sa do širokého povedomia dostal aj vďaka svojej grafike, ilustráciám, či tvorbe známok, maľba mu podľa jeho slov priniesla nové dobrodružstvá, väčšiu slobodu, spontánnosť, ale aj viac významovú obsahovosť. „Kresba je stále skeletom mojej tvorby, ale maľba je zase telom a farba krvou v cievach,“ vyznáva sa v najnovšej publikácii o jeho živote a tvorbe, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve IKAR a je prezentovaná aj na súčasnej expozícii. „Často sa stáva, že v grafike i v maľbe spracovávam podobnú tému, avšak maľba trochu víťazí. Umožňuje väčší formát a detaily nie sú také „miniatúrne“.“
🔥VÝSTAVA KONČÍ 19.3!🔥
This exhibition confirms Igor’s shift to painting. Although his prints, illustrations and postmarks have made their way into the general public’s awareness, in his own words, painting has brought new adventures, greater freedom, spontaneity as well as a multi-meaning content. In the most recent publication about his life and work which was released by the IKAR publishing house and which is also featured at this exhibition, he states, “Drawing is still the skeleton of my work, painting its body and color the blood in the veins. I often work with a similar theme in prints and painting, however painting is gaining the upper hand… It allows for larger formats and the details are not so miniature.”
🔥EXHIBITION ENDS 19TH OF MARCH!🔥

✒️KURÁTOR/ CURATOR: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY

Autor správy, foto a správu publikoval Danubiana Meulensteen Art Museum on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *