Photos from BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie)’s post

🥳Prvá časť obnovy Šulianskeho ramena je za nami!
👉Spolu s odborníkmi z Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Vodohospodárskej výstavby sa nám podarilo zrealizovať prvú časť obnovy vodného režimu Šulianskeho ramena vo vnútrozemskej delte Dunaja.
❓Prečo práve Šulianske rameno?
Šulianske rameno je prehradené na dvoch miestach tzv. líniovou prehrádzkou. Tieto prehrádzky boli postavené po výstavbe vodného diela Gabčíkovo, aby zadržiavali vodu v ramennom systéme. Mnohé z týchto prehrádzok však boli vybudované len ako rúrové priepusty, ktoré sú nedostatočné svojou kapacitou pre prúdenie vody a súčasne úplne nevhodné pre migráciu vodných živočíchov.
❗️Takáto situácia bola aj na Šulianskom ramene, ktoré bolo v mieste prehradenia široké 40 metrov, avšak bolo spojené iba pomocou dvoch rúrových priepustov s priemerom 0,8 a 1,3 metra.
🐟Do takýchto tmavých dlhých priepustov nerady vchádzajú ryby aj iné živočíchy a súčasne dochádza v ramene k sústavnému zanášaniu dna jemnými sedimentami. Tieto sedimenty upchávajú póry v štrkovom dne a nastáva tzv. kolmatácia dna – dno sa stáva nepriepustné a voda sa už nedostáva do okolia ani ku koreňom stromov v okolitých lesoch. Nastáva tak absurdná situácia, kedy lužné lesy v okolí týchto dunajských ramien trpia nedostatkom vody. 😮🆘
💪Líniovú prehrádzku sme sa preto rozhodli zrekonštruovať v rámci projektu #LIFE_BeeSandFish
👉Namiesto nepostačujúcich rúrových priepustov sme vybudovali nový štvor-komorový priepust (4 x 2,0 m), ktorý zabezpečí, že spodná časť ramena bude dotovaná dostatočným množstvom vody a súčasne môžu ramenom migrovať ryby a iné vodné živočíchy. Už počas umelo zvýšených prietokov v ramennej sústave na jeseň 2021 bol viditeľný obrovský rozdiel vo vodnom režime v tejto časti ramenného systému.
2️⃣V druhej etape prác plánujeme rozšíriť vtokovú časť ramena, aby sa zvýšil objem vody, ktorý môže ramenom pretekať. Prečistené budú aj zanesené časti ramena.
💧Zlepšená vodná dynamika v ramene pomôže nielen dunajskej prírode, pretože sa napríklad vytvoria nové neresiská pre ryby, ale z úprav budú benefitovať tiež okolité lesy, ktorým sa vďaka úpravám zvýši prísun vody.
Viac o Šulianskom ramene a projekte #LIFE_BeeSandFish si môžete prečítať tu: https://broz.sk/sulianske-rameno-lepsia-sanca-pre-ryby-aj-luzne-lesy/

Autor správy a foto BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.