Photos from Bratislava – hlavné mesto SR’s post

🦟 Lovci komárov sa nezastavujú ani v auguste!

💥🥊 Za posledné 3 týždne sme počas 976 monitoringov namočili žufanky do liahnísk v každej mestskej časti Bratislavy. Od 14.7. sme v 17 mestských častiach vykonali 77 zásahov s larvicídom BTI a pokryli vyše 26 000 m2 plôch.

Napriek pretrvávajúcim vhodným podmienkam pre liahnutie komárov máme situáciu pod kontrolou a naďalej bojujeme za šťastlivé leto. S aplikáciou larvicídu BTI, ktorým eliminujeme larvy ešte predtým, ako sa z nich stanú dospelé jedince, budeme pokračovať.

Zasahujeme pozemne – ručne, alebo pomocou chrličov BTI, alebo v prípade potreby sme pripravení na vzdušné zásahy pomocou dronov a na väčších vodných plochách aj na zásahy z člnu. Zásahy vykonávajú aj pracovníci Komunálny podnik Bratislavy.

📍 Od začiatku tohtoročnej sezóny sme vykonali 355 zásahov na takmer 444 000 m2 liahnisk, vďaka čomu sme zabránili vyliahnutiu niekoľko stoviek miliónov komárov*. Tieto zásahy bolo možné uskutočniť vďaka vysokému počtu monitoringov v teréne, ktorých bolo do dnešného dňa až 5323.

ℹ️ Čo je BTI?
BTI (bacillus thuringiensis israelensis) sa získava z baktérie žijúcej v pôde a efektívne eliminuje larvy komárov, pre ostatné organizmy nie je škodlivý. Použitím selektívneho larvicídu BTI chránime seba a to, čo v Bratislave milujeme, no s komármi nemáme zľutovanie. Výhodou BTI je, že je pri jeho aplikácii v správnom čase a správnej koncentrácii je až 100 % účinný voči larvám komárov v liahniskach – komáre teda eliminujeme ešte predtým, ako nám môžu piť krv. Vďaka BTI môžeme navyše zasahovať aj v 3. a 4. stupni ochrany – teda tam, kde by sme škodlivým chemickým postrekom zasiahnuť nemohli. Samotný postrek/posyp BTI vykonávajú naši sypači na základe predchádzajúceho monitoringu v závislosti od terénu ručne, pomocou chrbtových postrekovačov, alebo dronmi. Napríklad v susednom Rakúsku využívajú práve BTI už od roku 2005.
Robíme všetko pre to, aby sme eliminovali čo najviac lariev komárov, treba však povedať, že napriek účinným zásahom vzhľadom aj na charakter okolitého prostredia, nejaké komáre v Bratislave vždy budú. Cieľom nie je a ani nemôže byť eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizovať ich kalamitné liahnutie. Na území Bratislavy sa napríklad nachádzajú viaceré územia v 5. stupni ochrany, kde nie je možné zasiahnuť dokonca ani biologickým larvicídom BTI a, samozrejme, ani chemickými postrekmi. K tomu treba prirátať dendrotelmy – malé dutiny priamo v stromoch na rozsiahlych lesných plochách v okolí Bratislavy, kde nie je možné zasiahnuť ani chemickými postrekmi ani BTI. Ďalšími zdrojmi lariev sú sudy a iné nádržky v súkromných záhradách, v ktorých, ak nie sú pravidelne vylievané, sa v priebehu týždňa dokážu vyliahnuť tisíce komárov. Všade tam, kde nám to zákon umožňuje a je to technicky možné, zasahujeme skôr, ako sa z lariev stihnú vyliahnuť komáre.

👉 Viac informácií o zápase mesta proti komárom nájdete na:
https://lovcikomarov.sk

*Eliminované larvy sme, pochopiteľne, jednu po druhej nepočítali. Počet eliminovaných lariev sme vypočítali na základe počtu lariev nameraných na jednotlivých lokalitách pomocou odmerných žufaniek a parametrov plôch, na ktorých sa zasahovalo. Niekde mohli byť larvy hustejšie, na iných miestach zas redšie, ide preto o približný odhad.

Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook Zdroj Read More V prípade, že ste našli chybu v článku alebo informáciu prosím informujte nás cez kontaktný formulár Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.