Photos from Bratislava – hlavné mesto SR’s post

🌳 Hodžovo námestie čaká krok za krokom obnova!

Hodžovo námestie je jedným z najvýznamnejších verejných priestorov Bratislavy, avšak vôbec nie je využitý jeho potenciál. Chceme, aby toto námestie bolo skutočne reprezentatívne a živé a to môže zabezpečiť iba kvalitná architektonická súťaž. Príprava takejto súťaže a následná realizácia však vyžadujú dlhý čas, až v horizonte rokov, preto urobíme dočasné úpravy.

Súčasný stav námestia je neudržateľný. Dlažba je poškodená, betónové obruby kvetináčov sú vo veľmi zlom stave a rozpadávajú sa. Zeleň v nich nemá vhodný priestor na kvalitný rast a poškodzuje dlažbové podložie, čím prispieva k zatekaniu do podchodu. Tento stav treba sanovať hneď.

Už na jar zrealizujeme spolu s Metropolitný inštitút Bratislavy na námestí sadu jednoduchých zlepšení, vďaka ktorým budeme môcť toto námestie plnohodnotne a bez hanby využívať aj v čase, kým prebehne veľká, komplexná revitalizácia na základe architektonickej súťaže.

✨ Betónové obruby nahradíme novými kvetináčmi.
🌿 Rastliny, ktoré sú perspektívne presadíme na iné vhodné stanovištia a odumierajúcu zeleň v apríli nahradíme 90 novými stromami a trvalkovou zeleňou.
🌳 Námestie spríjemnia najmä okrasné stromy vhodné pre mestské podmienky, vďaka ktorým na námestí vzniknú miesta s príjemným tieňom. Vysadíme tu javory, muchovníky, hraby, liesky turecké, jaseňovce a tiež ambrovníky.
🪑 Pribudne tiež zhruba 30 bratislavských lavičiek a 10 košov, čím sa celý mobiliár zjednotí.
⛲ Už minulý rok sme tu opravili a zmodernizovali Fontánu Planéta mieru, zazelenali sme dopravný ostrovček na Štefánikovej ulici a tento rok budeme pokračovať.
🧱 Okrem odstránenia betónových obrúb slúžiacich ako kvetináče, bude prebiehať aj oprava a doplnenie poškodenej alebo chýbajúcej dlažby.

Návrh reinterpretuje pôvodnú zeleň, zachováva hlavnú kompozičnú os a priehľady na významné okolité body a aj na Prezidentský palác tak bude krajší pohľad. Návrh podporuje priechodnosť územia a tiež ponúka lepší prístup zo spodnej časti námestia. Vytvorenie zelených ostrovov podporí intimitu prostredia, pričom zachováva bezpečnosť a prehľadnosť v území.

Súčasná podoba Hodžovho námestia vznikla v roku 1981, keď sprevádzkovali mimoúrovňovú križovatku s podchodom. Námestie pred barokovým Prezidentským palácom, má výraznú osovú dispozíciu. Hlavná kompozičná os vychádza z paláca a práve na tejto osi je umiestnená aj kruhová Fontána Planéta mieru.

Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook Zdroj Read More V prípade, že ste našli chybu v článku alebo informáciu prosím informujte nás cez kontaktný formulár Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.