Pasienkové lesy boli kedysi bežnou súčasťou krajiny. Tento typ krajiny, bohatý na biodiverzitu, v praveku a ešte aj v stredoveku…

Pasienkové lesy boli kedysi bežnou súčasťou krajiny.
Tento typ krajiny, bohatý na biodiverzitu, v praveku a ešte aj v stredoveku pokrýval takmer celú Európu. Len zvieratá sa obmenili, pratury a veľké bylinožravce vymenili domáce zvieratá, ktoré sa naďalej pásli v lesoch.
Kvôli zintenzívneniu lesného hospodárenia sa pastva v lesoch za vládnutia Márie Terézie zakázala.
V súčasnosti už máme štúdie a informácie o tom, ako bola pastva v lesoch prínosná pre biodiverzitu. Vidíme to v krajinách ako Špenielsko a Portugalsko, kde sa tradícia zachovala. Keďže aj lesný zákon sa nedávno zmenil a pastvu v lesoch znova povoľuje (so súhlasom vlastníka), zostáva už len bývalé pasienkové lesy obnovovať. Je to veľmi dobrý zdroj dreva a potravy pre človeka, urdžateľný spôsob hospodárenia v krajine.

My takýto les obnovujeme momentálne priamo v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach (odkiaľ je foto).

Deje sa tak v rámci projektu #LIFE_Subpannonic a príspevku Nadácie VÚB VÚB banka.

Autor správy a foto BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *