Neformálne pracovné stretnutie orgánov STU

Po viacročnej prestávke naša STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave nadviazala na tradíciu neformálnych pracovných stretnutí vedenia univerzity, fakúlt a akademického senátu so Správnou radou STU. Rektor 🎓 Oliver Moravčík informoval o aktuálnej ťaživej finančnej situácii univerzity a úsilí stabilizovať ju. Prorektor Ján Híveš informoval o výsledkoch pilotného projektu Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER 2022), realizovanom v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Konštatoval viaceré zásadné nedostatky použitej metodológie projektu a poukázal na nevhodnosť použitia jeho výstupov na akékoľvek rozdeľovanie projektov či prostriedkov pre vysoké školy. „Použitie výsledkov hodnotenia na prideľovanie projektov a financovanie vysokých škôl by znamenalo výraznú deformáciu vysokoškolského prostredia – ako odborovej skladby, tak aj pomerov v rámci jednotlivých odborov,“ uviedol prorektor Híveš s tým, že by to znamenalo negatívne dosahy najmä vo vzťahu k technickým vysokým školám.
Celý článok na webe univerzity: www.stuba.sk/15984

Po viacročnej prestávke Slovenská technická univerzita nadviazala na tradíciu neformálnych pracovných stretnutí vedenia univerzity, fakúlt a akademického senátu so Správnou radou STU. Na programe rokovania boli aktuálne i perspektívne otázky zabezpečenia činnosti univerzit… Autor správy, foto a správu publikoval Stavebná fakulta STU v Bratislave on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *