Ako sa z odpadu stáva teplo?

🗑️ 🔥 A bolo teplo! Pozrite sa, ako odpad meníme na teplo do domácností

Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO) sme prepojili so Systémom centralizovaného zásobovania teplom Bratislavy, prevádzkovaného štátnym MH Teplárenský holding, a.s. ktorý so ZEVO susedí. Okrem výroby elektriny zo spaľovania odpadu už teda ZEVO ohrieva aj bratislavské domácnosti. Ako teda prebieha proces výroby tepla z odpadu?

🥄 Odpad, ktorý nie je možné zrecyklovať, je v tzv. “jame” drapákom žeriavu premiešavaný a nakladaný do dvoch kotlov.

🎛️ Operátori z riadiaceho centra pomocou špeciálnych roštov, podávacieho stola a iných technologických častí regulujú a dozerajú na bezpečné a ekologické spálenie, pričom sledujú aj ďalšie ukazovatele, akými sú emisie, teplota a výkony výroby tepla a elektriny.

🌊 V stenách kotlov sú rúry, v ktorých prúdi chemicky upravená, demineralizovaná voda. Tá sa pri teplote v kotloch 900°C – 950°C mení na paru.

🌪️ Horúca para roztáča točivú redukciu, zjednodušene turbínu, ktorá je napojená na generátor. Ten vyrába elektrickú energiu, časť z ktorej je používaná aj na energetickú sebestačnosť závodu.

😶‍🌫️ Zvyšková para ohrieva aj vodu v novovybudovanej výmenníkovej stanici, horúca voda putuje potrubím cez MHTH priamo do systému centralizovaného zásobovania teplom – teda do bratislavských domácností.

Napojenie ZEVO na systém centralizovaného zásobovania teplom je významným krokom ku komplexnej modernizácii ZEVO. V tomto kroku bol okrem vybudovania potrubia realizovaný aj nový výmenník a točivá redukcia. Aktuálne teplom z odpadu zásobujeme približne 3300 domácností v Ružinove, Starom Meste a Novom Meste, po dokončení modernizácie v roku 2027 je potenciál zásobovania približne 35 000 domácností. Navyše, odpadová energia nahrádza fosílne palivá a posilňuje nezávislosť od zemného plynu, čím sa výrazne znižuje aj produkcia emisií CO2.

Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook Zdroj Read More V prípade, že ste našli chybu v článku alebo informáciu prosím informujte nás cez kontaktný formulár Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *