Informácie – MTas

🔥 Prerušená dodávka tepla - aktualizácia 🔥 Horúcovodné rozvody v správe spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. sú v úseku Košúty, Priekopa a Vrútky doplnené. Následne budú...