🔵 PREDSTAVUJEME VÁM NAŠE PRIORITY Z PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY Programové vyhlásenie vlády SR je dnešným dňom definitívne od…

🔵 PREDSTAVUJEME VÁM NAŠE PRIORITY Z PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA VLÁDY

Programové vyhlásenie vlády SR je dnešným dňom definitívne odsúhlasené. ✅

Ktoré oblasti budú pre nás kľúčové v nasledujúcom období? Poďme si ich stručne zhrnúť: ⬇

🔷 V prvom rade sa budeme venovať zvyšovaniu potravinovej BEZPEČNOSTI a SEBESTAČNOSTI Slovenska. 🍏 V krátkom čase sa pozrieme na podporu priameho predaja lokálnych potravín z dvora, lepšie vybavenie a zvýšenie úradných kontrol potravín.

🔷 Základom pôdohospodárstva je pôda, preto budeme podporovať opatrenia na zvýšenie vodozádržnej 💧 funkcie pôdy, zabránenie jej erózie a degradácie.

🔷 Zásadnou oblasťou bude riešenie pozemkovej problematiky a nastavenie funkčnosti Slovenského pozemkového fondu tak, aby sa stal opäť funkčnou a dôveryhodnou inštitúciou. ✅

🔷 Vidiek sa nemôže rozvíjať bez prosperujúceho lesného hospodárstva a poľnohospodárstva, preto bude cieľom udržateľné hospodárenie 💚 s ohľadom na zachovanie socio-ekonomického rozvoja i ekológiu.

🔷 Nevyhnutným pre hladkú administráciu poľnohospodárskych podpôr bude zavedenie registra užívacích práv k pôde a zdokonalenie centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. 🐄🐑

🔷 Medzi našimi prioritami je aj príprava Národného lesníckeho programu SR 🌲🌳 a vypracovanie politiky pre ťažbu a spracovanie dreva na domácom trhu tak, aby sa zabránilo vývozu nespracovaného dreva do zahraničia.

🔷 Venovať sa budeme aj príprave legislatívneho znenia rizikového fondu. 🌪

🔷 Čaká nás aj príprava analýzy pre novú poľnohospodársku politiku po roku 2027 so zreteľom na prípadný vstup Ukrajiny 🇺🇦 do EÚ, ktorý zásadne zmení európsku poľnohospodársku politiku.

🔷 Rovnako bude potrebné nájsť legislatívne riešenie pre problematiku 📚 nezistených vlastníkov, pretože dlhodobo bráni investičnému rozvoju samospráv i súkromných podnikateľských zámerov.

Kompletné znenie našich priorít si môžete pozrieť priamo v programovom vyhlásení: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28969/1

#sebestacneslovensko #polnohospodarstvo #agrorezort

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *