👩‍🦼STAŇ SA ODBORNÝM OPATROVATEĽOM: ŠTUDOVAŤ MÔŽEŠ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 👩‍⚕️ ako prvý kraj na Slovensku sme otvorili nový študi…

👩‍🦼STAŇ SA ODBORNÝM OPATROVATEĽOM: ŠTUDOVAŤ MÔŽEŠ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 👩‍⚕️

ako prvý kraj na Slovensku sme otvorili nový študijný odbor- odborný opatrovateľ. Vyučovanie prebieha na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši, Vzdelávanie bude organizované pravidelne jedenkrát v týždni v rozsahu 12 hodín. Okrem teoretického vyučovania bude neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie.

Učebný odbor pripraví pracovníkov, ktorí budú spôsobilí samostatne vykonávať opatrovateľské činnosti v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v útulkoch, v centrách pre rodinu, v domoch opatrovateľskej starostlivosti, v domácej opatrovateľskej službe pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby; a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov. Záverečná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Dokladom o získanom vzdelaní bude vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii – výučný list.

ℹviac info: https://szslm.sk/externe-studium/

ŽSK – Kraj príležitostí
#zsk #zilinskykraj www.mojastredna.sk

Autor správy, foto a správu publikoval Žilinský Samosprávny Kraj on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *