👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎 Územná ochrana 🏔️v súčasnosti je na území SR spolu 1 183 tzv. maloplošných chránený…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021 🌎
Územná ochrana
🏔️v súčasnosti je na území SR spolu 1 183 tzv. maloplošných chránených území (CHÚ) a 23 tzv. veľkoplošných CHÚ (z toho 9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí) národnej sústavy
⛰️celková rozloha CHÚ klasifikovaných stupňami ochrany (2. – 5.) predstavuje 1 148 958 ha (bez vzájomných prekryvov), čo tvorí 23,4 % rozlohy SR
🌺európska sústava Natura 2000 zaberá približne tretinu územia Slovenska a tvoria ju dva typy území: územia európskeho významu (642 území s výmerou 615 287 ha) a chránené vtáčie územia (41 území s výmerou 1 309 977 ha). Po odčítaní vzájomného prekryvu je to približne 1 463 tis. ha (29,8 % rozlohy SR)
☘️národná sústava CHÚ spolu s európskou sústavou zaberajú spolu (bez vzájomných prekryvov) 37,4 % územia SR
🌿v roku 2021 bolo vyhlásených 76 nových prírodných rezervácií o celkovej výmere 6 462,42 ha za pralesy Slovenska
🌲koncom roka 2021 schválila NR SR reformu národných parkov, čím sa vykonal prvý krok pri prechode na jednotné riadenie pozemkov vo vlastníctve štátu nachádzajúcich sa v národných parkoch

🦔Téma územnej ochrany je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 15. Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie ekosystémov, udržateľne riadiť lesné hospodárstvo, bojovať proti znehodnocovaniu pôdy a zastaviť stratu biodiverzity.

Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11569.pdf

Autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *