👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021🌎 Vývoj stavu ozónovej vrstvy 🌫️Poškodzovanie ozónovej vrstvy Zeme, spôsobené antropog…

👉VYBERÁME ZO SPRÁVY O STAVE ŽP ZA ROK 2021🌎
Vývoj stavu ozónovej vrstvy
🌫️Poškodzovanie ozónovej vrstvy Zeme, spôsobené antropogénnymi emisiami niektorých halogénovaných uhľovodíkov, je jedným z najvýznamnejších environmentálnych problémov v doterajšej histórii ľudstva.
🌫️Celkový atmosférický ozón bol pod dlhodobým priemerom -1,7 %.
🌫️Suma denných dávok ultrafialového erytémového žiarenia oproti roku 2020 mierne narástla v Bratislave a mierne poklesla v Gánovciach.
🌫️SR plní záväzky vyplývajúce z medzinárodných dokumentov v ochrane ozónovej vrstvy.
🌍Oblasť hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ich efektívneho využívania je súčasťou cieľov udržateľného rozvoja:
Cieľ 12: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy

🌎Viac informácií nájdete na priloženom linku: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/11576.pdf

Autor správy a foto Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP on Facebook V prípade, že ste zaznamenali chybu v príspevku prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár. Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *