🇸🇰🇬🇧 Slovenské národné divadlo hľadá prekladateľa/prekladateľku do/z anglického jazyka s dobrou znalosťou terminológie z teatrol…

🇸🇰🇬🇧 Slovenské národné divadlo hľadá prekladateľa/prekladateľku do/z anglického jazyka s dobrou znalosťou terminológie z teatrolológie (činohra, opera, balet).

🧾 Podmienkou je oprávnenie poskytovať predmetnú službu na základe výpisu zo Živnostenského registra alebo z Obchodného registra a zároveň čestné prehlásenie, že dodávateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

📩 Záujemcovia sa môžu hlásiť na adrese konkurz@snd.sk s uvedením mena/obchodného názvu, adresy sídla, IČO, kontaktných údajov, a to najneskôr do 20. mája 2022.

👉 Záujemcom, ktorí splnia všetky požiadavky, bude následne zaslaná Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle platného Zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude obsahovať opis predmetu zákazky, všetky požiadavky SND ako verejného obstarávateľa, vrátane termínových relácií a kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Autor správy, foto a správu publikoval Slovenské národné divadlo on Facebook V prípade chyby alebo nesprávnej informácie nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár. Ďakujeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.